European Valuation Standards

De taxateurs moeten voldoen aan de Gedragscode en het reglement Wonen van de NRVT. Dit reglement sluit nauw aan bij de Europese taxatie afspraken, de zgn. European Valuation Standards (EVS) en International Valuation Standards (IVS).

Opdrachtvoorwaarden

Op grond van Europese regelgeving is het vanaf dit jaar verplicht dat een taxateur Opdrachtvoorwaarden gebruikt, waarvan het format is opgesteld door de brancheverenigingen (NVM, VBO en VastgoedPro). Zij hebben tevens bepaald dat deze opdrachtvoorwaarden bij het taxatierapport als bijlage moeten worden opgenomen.

De opdrachtvoorwaarden of andere schriftelijke overeenkomst voor de professionele taxatiedienst Wonen tussen de geregistreerde taxateur en de opdrachtgever bevatten minimaal:

 • benoeming en status van de geregistreerde taxateur
 • benoeming van de opdrachtgever en evt. andere beoogde gebruikers
 • doel en onderwerp van de taxatie
 • type object en gebruik, waarderingsgrondslag, waardepeildatum en andere relevante data
 • aard en bron van de informatie waarop de taxateur zich baseert
 • (bijzondere) uitgangspunten, beperkingen in gebruik, distributie of publicatie
 • honorering
 • bevestiging dat de taxatie zal worden uitgevoerd conform EVS/IVS

Overige EVS-regels

Verder bepalen de EVS-regels o.a. het volgende:

 • Indien de jaarlijkse omzet van de geregistreerde taxateur, dan wel de verbonden onderneming, verkregen van de dienstverlening van één opdrachtgever, meer bedraagt dan 25% van de totaalomzet van de taxateur (dan wel verbonden onderneming), dient de taxateur hier melding van te maken aan de opdrachtgever en dient dit te worden gemeld in het taxatierapport.
 • Onder ongepaste beïnvloeding wordt bijvoorbeeld verstaan dat de hoogte van het honorarium van de taxateur afhankelijk is van het resultaat van zijn werkzaamheden.
 • Het uitbesteden van werkzaamheden aan andere specialistische taxateurs of het inroepen van aanzienlijke professionele assistentie van derden behoeft de voorafgaande goedkeuring van de opdrachtgever.

 

Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring